Kötelező nyilatkozat:                                                  Kérjük, ha van rá lehetősége, kinyomtatva, aláírva hozza magával!

Alulírott ………………………………………………………………………, szül: …………………………………………….. teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

1.      A Pestlőrinci Kutyakiképző Iskola (továbbiakban PKKI) foglalkozásain saját felelősségemre veszek részt.

2.      Kijelentem, hogy a PKKI házirendjét és veszélyhelyzeti intézkedéseit, a kormány által elrendelt veszélyhelyzeti, egészségvédelmi rendelkezéseket ismerem, azokat tudomásul veszem és szigorúan betartom.

3.      Nyilatkozom, hogy a családomban, munkahelyemen, szűkebb lakókörnyezetemben nincs koronavírus fertőzött, nem vagyok karanténra kötelezett és nem érintkeztem koronavírusos fertőzöttel.

4.       Kijelentem, hogy tudomásom szerint nem vagyok koronavírus hordozó/fertőzött.

5.      A PKKI területére belépés KIZÁRÓLAG SZÁJMASZKBAN lehet belépni és azt KÖTELES az iskola elhagyásáig MINDENKI viselni. Az iskola nem biztosít maszkot!

6.      A PKKI foglalkozásain szabályozzuk a résztvevők létszámát, amitől eltérni szigorúan tilos!

7.      Az iskola a foglalkozások idejére biztosítja a kézmosáshoz, egyebekhez szükséges fertőtlenítő szereket.

8.      A felvezető kijelenti, hogy a számára kijelölt foglalkozás után, haladéktalanul elhagyja az iskola területét, mielőtt a következő csoport foglalkozása elkezdődik.

9.      A házirend és jelen szabályok betartásáért, betartatásáért teljes joggal és felelősséggel a kiképzésvezetők tartoznak. A szabályok be nem tartása az iskolából való azonnali kitiltást vonja maga után.

10.   Az fent leírt intézkedések visszavonásig érvényesek. Kijelentem, hogy az előző 9 pontban foglaltakat elolvastam, értelmeztem és magamra nézve kötelező érvényűen elfogadom, amit aláírásommal igazolok.

Budapest, 2020. 05. 04.

 

               PKKI vezetőség,                                                                                         ……………………………………………

               Juhász József, iskolavezető                                                       agility/óvoda/kezdő/haladó/egyéb csoporttag

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                       

 

Kötelező nyilatkozat:                                                  Kérjük, ha van rá lehetősége, kinyomtatva, aláírva hozza magával!

Alulírott ………………………………………………………………………, szül: …………………………………………….. teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

1.      A Pestlőrinci Kutyakiképző Iskola (továbbiakban PKKI) foglalkozásain saját felelősségemre veszek részt.

2.      Kijelentem, hogy a PKKI házirendjét, és veszélyhelyzeti intézkedéseit, a kormány által elrendelt veszélyhelyzeti, egészségvédelmi rendelkezéseket ismerem, azokat tudomásul veszem és szigorúan betartom.

3.      Nyilatkozom, hogy a családomban, munkahelyemen, szűkebb lakókörnyezetemben nincs koronavírus fertőzött, nem vagyok karanténra kötelezett és nem érintkeztem koronavírusos fertőzöttel.

4.       Kijelentem, hogy tudomásom szerint nem vagyok koronavírus hordozó/fertőzött.

5.      A PKKI területére belépés KIZÁRÓLAG SZÁJMASZKBAN lehet belépni és azt KÖTELES az iskola elhagyásáig MINDENKI viselni. Az iskola nem biztosít maszkot!

6.      A PKKI foglalkozásain szabályozzuk a résztvevők létszámát, amitől eltérni szigorúan tilos!

7.      Az iskola a foglalkozások idejére biztosítja a kézmosáshoz, egyebekhez szükséges fertőtlenítő szereket.

8.      A felvezető kijelenti, hogy a számára kijelölt foglalkozás után, haladéktalanul elhagyja az iskola területét, mielőtt a következő csoport foglalkozása elkezdődik.

9.      A házirend és jelen szabályok betartásáért, betartatásáért teljes joggal és felelősséggel a kiképzésvezetők tartoznak. A szabályok be nem tartása az iskolából való azonnali kitiltást vonja maga után.

10.   Az fent leírt intézkedések visszavonásig érvényesek. Kijelentem, hogy az előző 9 pontban foglaltakat elolvastam, értelmeztem és magamra nézve kötelező érvényűen elfogadom, amit aláírásommal igazolok.

Budapest, 2020. 05. 04.

               PKKI vezetőség                                                                                          ……………………………………………

               Juhász József, iskolavezető                                                       agility/óvoda/kezdő/haladó/egyéb csoporttag